Board logo

标题: 上海滩《女子监狱》预约【饭饭】:13524921435,莞式新标准 [打印本页]

作者: 睡个好觉    时间: 2016-11-15 20:57     标题: 上海滩《女子监狱》预约【饭饭】:13524921435,莞式新标准

上海滩《女子监狱》火爆招生中…….

24小时接待电话:13524921435《同微信》


饭饭微信:vipffs8888(大量现场视频)
饭饭QQ:2547021166
火爆QQ群:617612392(大量技量生活照)
   
QQ图片20170215222701.jpg
2017-2-15 22:35


【营业时间】:PM 12:30 到 AM 2:00
【服务项目】:ISO/90分钟/不限次数
【真实出勤】130左右


【价格】介绍
A牌: 预约价【998】  90分钟/不限次数
T牌: 预约价【1398】  90分钟/不限次数

S牌: 预约价【1898】  90分钟/不限次数
W牌:预约价【2298】  90分钟/不限次数
Q牌
预约价【2598】  90分钟/不限次数  
K牌
预约价【3398】   70分钟/不限次数

【女孩质量好】:
一分价钱一分货,本商务会所主打模特,内衣模特,平面模特,杂志封面模特,车模,应有尽有,还有韩国,日本,俄罗斯,外国女孩驻场,只要你有钱,绝对有的心动的。

【地址位于长宁.徐汇.普陀.三区交界处】具体地址请加微信《13524921435

【服务时间】:莞式新标准,升级服务一条龙加量不加价,震撼加强版

【服务特色】:顶.舔.吸 销魂深喉口爆:白领含羞自慰.名模招招出水.

【培新服务】:特请日本老师手把手,一教一培圳新服务,3个月一换!激情无限。

(TCTCLER}~_K0HK]KWJB010.png
2016-12-25 17:23
004759d2yp4yt6y2vkk4tr.jpg
2016-12-25 17:23
050904d0zm3kkpe0gmkb20.jpg
2016-12-25 17:24
050905zrpdecpcaa2tfeni.jpg
2016-12-25 17:24
050908pr3wpp090a0uy639.jpg
2016-12-25 17:24
050908s7tojvvzdnkdrvai.jpg
2016-12-25 17:24
091851hg3egkdetqcebct3.png
2016-12-25 17:24
091854krl6eeseid1sgc2v.png
2016-12-25 17:24
091856ftwnwnwmer1tjzdt.png
2016-12-25 17:24
091857ve2kjqks3qp3p256.png
2016-12-25 17:24
145319iee7wue4z49yec67.jpg
2016-12-25 17:24
145329utyoo3othebusc9s.jpg
2016-12-25 17:24
160930tp4999hpz10l4vvs.jpg
2016-12-25 17:24
165423dehhqxmu4xumkcr4.jpg
2016-12-25 17:24
165521px7r0dxdr7om2zok.jpg
2016-12-25 17:24
165537gm4pcx7t32jlxqla.jpg
2016-12-25 17:24
165552diie558ayj8yzhuj.jpg
2016-12-25 17:24
165634htbbsstb0mbt3hcs.jpg
2016-12-25 17:24
165651zycbvctp83bbovky.jpg
2016-12-25 17:24
165701p6yxz8yd86pd18dh.jpg
2016-12-25 17:24
165706xnnrxqzjcp0kawqb.jpg
2016-12-25 17:24
165711ywdqcv5xsj5cqzzq.jpg
2016-12-25 17:24
165714by2k5d24lw2kr22y.jpg
2016-12-25 17:24
165717lecmxhjcpc6j1ec7.jpg
2016-12-25 17:24
165724foomyj7rmmnmmjsi.jpg
2016-12-25 17:24
165727ip0n5shkdk0oh3nu.jpg
2016-12-25 17:24
    回复可浏览更多美女照片
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览图片附件: (TCTCLER}~_K0HK]KWJB010.png (2016-12-25 17:23, 195.8 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21519&k=5e5eba02e0da895db44a971f824ef53b&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 004759d2yp4yt6y2vkk4tr.jpg (2016-12-25 17:23, 85.24 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21520&k=7fc4fe770be0d568ef2513028725d7aa&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 050904d0zm3kkpe0gmkb20.jpg (2016-12-25 17:24, 115.16 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21521&k=5eeb1f1b375e29180be33902f3f4676f&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 050905zrpdecpcaa2tfeni.jpg (2016-12-25 17:24, 98.52 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21522&k=5976834f746616a79bafec7048c135bc&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 050908pr3wpp090a0uy639.jpg (2016-12-25 17:24, 66.82 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21523&k=710006567dd9ed4e92637bdf35e8f08e&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 050908s7tojvvzdnkdrvai.jpg (2016-12-25 17:24, 66.99 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21524&k=8ffdd507c3fe6c7bfef3915692ae4e77&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 091851hg3egkdetqcebct3.png (2016-12-25 17:24, 30.65 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21525&k=96432455648a4569a7b098f6d82453aa&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 091854krl6eeseid1sgc2v.png (2016-12-25 17:24, 94.92 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21526&k=267e03291c70794712aa2ab735d9e928&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 091856ftwnwnwmer1tjzdt.png (2016-12-25 17:24, 101.01 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21527&k=b6e88588a884e31bb5cfe255b35e38b9&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 091857ve2kjqks3qp3p256.png (2016-12-25 17:24, 58.3 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21528&k=5ff23cf0c7e2444540be4a217249d07c&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 145319iee7wue4z49yec67.jpg (2016-12-25 17:24, 54.68 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21529&k=802aac352056c48e995305c9e36ef1ae&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 145329utyoo3othebusc9s.jpg (2016-12-25 17:24, 170.49 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21530&k=e7276333c92699f71d49d5a00aee02b9&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 160930tp4999hpz10l4vvs.jpg (2016-12-25 17:24, 79.68 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21531&k=b6f7e245eaa937bc5ddddf35776c27ba&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165423dehhqxmu4xumkcr4.jpg (2016-12-25 17:24, 198.63 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21532&k=97da1655959d13e366ac01deca189689&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165521px7r0dxdr7om2zok.jpg (2016-12-25 17:24, 175.47 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21533&k=da04b4e780324cb81456f11db16c63db&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165537gm4pcx7t32jlxqla.jpg (2016-12-25 17:24, 174.42 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21534&k=5cf8a56b3350beeda37c18122f60844e&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165552diie558ayj8yzhuj.jpg (2016-12-25 17:24, 214.8 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21535&k=0c5a52b5e96363e59e0c75c19e5b49e0&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165634htbbsstb0mbt3hcs.jpg (2016-12-25 17:24, 195.76 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21536&k=8edf735a76cd03bdc6fd2517236ba0bc&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165651zycbvctp83bbovky.jpg (2016-12-25 17:24, 186.25 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21537&k=48b1a5c453a4727c907c9171bbd44fe1&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165701p6yxz8yd86pd18dh.jpg (2016-12-25 17:24, 196.96 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21538&k=16a80af8574359b86454dee5680d2610&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165706xnnrxqzjcp0kawqb.jpg (2016-12-25 17:24, 124.03 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21539&k=f4132c58d1b8441db78ae23406b4ff56&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165711ywdqcv5xsj5cqzzq.jpg (2016-12-25 17:24, 133.73 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21540&k=c1b9fea9d6816b61a5e5ccd419056cf8&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165714by2k5d24lw2kr22y.jpg (2016-12-25 17:24, 91.99 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21541&k=6863953542164e9bba533ea8a8e5e6e7&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165717lecmxhjcpc6j1ec7.jpg (2016-12-25 17:24, 41.47 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21542&k=d3e64bbaa1facb039805e580b6571cb2&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165724foomyj7rmmnmmjsi.jpg (2016-12-25 17:24, 203.03 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21543&k=d7e1804e7d2c646e0d39ad90bf4ad7ec&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165727ip0n5shkdk0oh3nu.jpg (2016-12-25 17:24, 56.82 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=21544&k=7b4c9f8ee968222458cedfa8b21d680a&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 165802kgo5uozogpsj074j.jpg (2016-12-25 17:24, 18.04 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21545&k=9facc352077b2a1d9d2a0cbee94609eb&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 210223re4u4z347j77e475.jpg (2016-12-25 17:24, 108.09 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21546&k=cb9b50379aa9e02b14b044bd47b21494&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 210224amemdy12yooduy2x.jpg (2016-12-25 17:25, 85.59 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21547&k=8de1a4e37fd01b583e6dcb95b9a4a5d0&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 210228hqr5yxz9nhnl9fu6.jpg (2016-12-25 17:25, 100.31 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21548&k=be5e0ad318b5c41aa66a2a9e936b4009&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 212115q2eqernkyy2nuu9y.jpg (2016-12-25 17:25, 208.84 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21549&k=06ba8091ccb702cc06ce1eb3e7ae87de&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 222453ee7xwz3f66tekg00.jpg (2016-12-25 17:25, 116.55 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21550&k=b16a2cce4eee3f26b8a067284535bb85&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 223208brzsg6hk3j73kkj3.jpg (2016-12-25 17:25, 38.6 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21551&k=2cd01217f464ac7b1eabe9a9b1b7a82f&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 223208nx2xe8wr3jve3wlw.jpg (2016-12-25 17:25, 90.27 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21552&k=7cf9227d35ffdf9eb90615664bb52252&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 232324r3q6sz4ggkxafxnm.jpg (2016-12-25 17:25, 33.72 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21553&k=bce525ca2c769ee9ad4e60fe4fda5ba0&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 232508x3h6h2dt4e4d6djc.jpg (2016-12-25 17:25, 78.6 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21554&k=14bc6e57654f13a0d54d7023d959229f&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 232510w1xv5lqcccrhgv1a.jpg (2016-12-25 17:25, 39.98 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21555&k=162332dda4137829ce65533cca927bc3&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 232527qjnwyoo8gnyzwq2g.jpg (2016-12-25 17:25, 73.69 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21556&k=ef9bc209df490c514f682bba42402d53&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: 232529gzz78utv6rr67ucu.jpg (2016-12-25 17:25, 90.3 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21557&k=6d2fb45c67249fabe5f418dcdcd4c8e4&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: BM}ZOOCN9N})KU~6RJP}7AY.png (2016-12-25 17:25, 316.13 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21558&k=3aa13c39e231ee6ad18280dc127b5697&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: R[BW}D{)3T{76@]@0%{ES1B.png (2016-12-25 17:25, 239.76 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21560&k=0d5d32d10e442f90af1dcb92e266970b&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: V5X4K0LWR(9USG{)YL`4]FE.png (2016-12-25 17:25, 307.58 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21561&k=54c09db68c6a0e49d90e172e4281fc72&t=1490364076&sid=hH0rMB图片附件: QQ图片20170215222701.jpg (2017-2-15 22:35, 32.38 KB) / 下载次数 2
http://419sh.net/attachment.php?aid=23691&k=145c01b23c9ae62bd6cfd0e42e9a0059&t=1490364076&sid=hH0rMB


作者: hnrsy    时间: 2017-1-3 11:24

挺好的啊,还不错哦,值得下次去
作者: chinario    时间: 2017-1-6 19:28

回帖是种美德
作者: zyszys    时间: 2017-1-22 20:13

谢谢分享拿分走人
作者: 阿健健哥    时间: 2017-1-26 00:16

A
挺好的啊,还不错哦,值得下次去
作者: 小雨贝贝    时间: 2017-2-16 09:11

看起来不错的会所
作者: 某某某    时间: 2017-2-27 23:21

不错的地方,妹子很多,但是就几个正点的,个人眼光 哈哈
作者: mmqo    时间: 2017-3-3 12:36

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: yokoi1984    时间: 2017-3-8 16:37

挺好的啊,还不错哦,值得下次去
作者: fjzzq2000    时间: 2017-3-10 13:19

回复 1# 睡个好觉


    外菜挺棒的
作者: 508812345    时间: 2017-3-11 03:41

非常经典刺激 好地方
作者: huimiewj    时间: 昨天 01:28

66666666666666666666666666666
欢迎光临 上海419 (http://419sh.net/) Powered by Discuz! 7.2