Board logo

标题: 上海滩《女子监狱》预约【饭饭】:13524921435,莞式新标准 [打印本页]

作者: 睡个好觉    时间: 2016-11-15 20:57     标题: 上海滩《女子监狱》预约【饭饭】:13524921435,莞式新标准

上海滩《女子监狱》火爆招生中…….

24小时接待电话:13524921435《同微信》


饭饭微信:vipffs8888(大量现场视频)
饭饭QQ:2547021166
火爆QQ群:617612392(大量技量生活照)
   
QQ图片20170215222701.jpg
5 天前 22:35


【营业时间】:PM 12:30 到 AM 2:00
【服务项目】:ISO/90分钟/不限次数
【真实出勤】130左右


【价格】介绍
A牌: 预约价【998】  90分钟/不限次数
T牌: 预约价【1398】  90分钟/不限次数

S牌: 预约价【1898】  90分钟/不限次数
W牌:预约价【2298】  90分钟/不限次数
Q牌
预约价【2598】  90分钟/不限次数  
K牌
预约价【3398】   70分钟/不限次数

【女孩质量好】:
一分价钱一分货,本商务会所主打模特,内衣模特,平面模特,杂志封面模特,车模,应有尽有,还有韩国,日本,俄罗斯,外国女孩驻场,只要你有钱,绝对有的心动的。

【地址位于长宁.徐汇.普陀.三区交界处】具体地址请加微信《13524921435

【服务时间】:莞式新标准,升级服务一条龙加量不加价,震撼加强版

【服务特色】:顶.舔.吸 销魂深喉口爆:白领含羞自慰.名模招招出水.

【培新服务】:特请日本老师手把手,一教一培圳新服务,3个月一换!激情无限。

(TCTCLER}~_K0HK]KWJB010.png
2016-12-25 17:23
004759d2yp4yt6y2vkk4tr.jpg
2016-12-25 17:23
050904d0zm3kkpe0gmkb20.jpg
2016-12-25 17:24
050905zrpdecpcaa2tfeni.jpg
2016-12-25 17:24
050908pr3wpp090a0uy639.jpg
2016-12-25 17:24
050908s7tojvvzdnkdrvai.jpg
2016-12-25 17:24
091851hg3egkdetqcebct3.png
2016-12-25 17:24
091854krl6eeseid1sgc2v.png
2016-12-25 17:24
091856ftwnwnwmer1tjzdt.png
2016-12-25 17:24
091857ve2kjqks3qp3p256.png
2016-12-25 17:24
145319iee7wue4z49yec67.jpg
2016-12-25 17:24
145329utyoo3othebusc9s.jpg
2016-12-25 17:24
160930tp4999hpz10l4vvs.jpg
2016-12-25 17:24
165423dehhqxmu4xumkcr4.jpg
2016-12-25 17:24
165521px7r0dxdr7om2zok.jpg
2016-12-25 17:24
165537gm4pcx7t32jlxqla.jpg
2016-12-25 17:24
165552diie558ayj8yzhuj.jpg
2016-12-25 17:24
165634htbbsstb0mbt3hcs.jpg
2016-12-25 17:24
165651zycbvctp83bbovky.jpg
2016-12-25 17:24
165701p6yxz8yd86pd18dh.jpg
2016-12-25 17:24
165706xnnrxqzjcp0kawqb.jpg
2016-12-25 17:24
165711ywdqcv5xsj5cqzzq.jpg
2016-12-25 17:24
165714by2k5d24lw2kr22y.jpg
2016-12-25 17:24
165717lecmxhjcpc6j1ec7.jpg
2016-12-25 17:24
165724foomyj7rmmnmmjsi.jpg
2016-12-25 17:24
165727ip0n5shkdk0oh3nu.jpg
2016-12-25 17:24
    回复可浏览更多美女照片
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览图片附件: (TCTCLER}~_K0HK]KWJB010.png (2016-12-25 17:23, 195.8 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21519&k=89828f8550e8ccd2f117ab1618233b7b&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 004759d2yp4yt6y2vkk4tr.jpg (2016-12-25 17:23, 85.24 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21520&k=c4b8856f8310f5e1ce670712bb2d4828&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 050904d0zm3kkpe0gmkb20.jpg (2016-12-25 17:24, 115.16 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21521&k=7311565e441a71619ff4acf34c2901e4&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 050905zrpdecpcaa2tfeni.jpg (2016-12-25 17:24, 98.52 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21522&k=07529617e48318b29a092001dce8adce&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 050908pr3wpp090a0uy639.jpg (2016-12-25 17:24, 66.82 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21523&k=c9b454841d57b2d0e771a1e44c72754d&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 050908s7tojvvzdnkdrvai.jpg (2016-12-25 17:24, 66.99 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21524&k=d97dc6d60042ec7718686bd51c38a8ba&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 091851hg3egkdetqcebct3.png (2016-12-25 17:24, 30.65 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21525&k=3b3824c7b60b7bdfbd2d084b1a56de9f&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 091854krl6eeseid1sgc2v.png (2016-12-25 17:24, 94.92 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21526&k=ad3061e17cab8b223025ff6bd9687515&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 091856ftwnwnwmer1tjzdt.png (2016-12-25 17:24, 101.01 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21527&k=b2bfd6141f3b4871ca449b50803acbf7&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 091857ve2kjqks3qp3p256.png (2016-12-25 17:24, 58.3 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21528&k=4d6a3b83513586ffcf061a57d06e5739&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 145319iee7wue4z49yec67.jpg (2016-12-25 17:24, 54.68 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21529&k=48d7cdc1dade1f111c28bb870893ae7b&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 145329utyoo3othebusc9s.jpg (2016-12-25 17:24, 170.49 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21530&k=7fdd49dd2e27f3f7b35d6a92f1ce10d3&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 160930tp4999hpz10l4vvs.jpg (2016-12-25 17:24, 79.68 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21531&k=f2d74904b63d89a35e69753113c4d930&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165423dehhqxmu4xumkcr4.jpg (2016-12-25 17:24, 198.63 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21532&k=a0727582b8ffcec56a044321244626c1&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165521px7r0dxdr7om2zok.jpg (2016-12-25 17:24, 175.47 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21533&k=516bc5baa219fe1b3a78ba0c4015910f&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165537gm4pcx7t32jlxqla.jpg (2016-12-25 17:24, 174.42 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21534&k=1611736e533f83ed4569404c6b6df490&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165552diie558ayj8yzhuj.jpg (2016-12-25 17:24, 214.8 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21535&k=88c89638e655a14e0046d6264265df95&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165634htbbsstb0mbt3hcs.jpg (2016-12-25 17:24, 195.76 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21536&k=7db0d8b12399c372d01464018e649dc6&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165651zycbvctp83bbovky.jpg (2016-12-25 17:24, 186.25 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21537&k=ed74db0a4bdf132a50a2ee1385750002&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165701p6yxz8yd86pd18dh.jpg (2016-12-25 17:24, 196.96 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21538&k=2d63796d5a0878c07d7d777f6fcb6794&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165706xnnrxqzjcp0kawqb.jpg (2016-12-25 17:24, 124.03 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21539&k=87022a25790d3d62f6f467f8d59f39f6&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165711ywdqcv5xsj5cqzzq.jpg (2016-12-25 17:24, 133.73 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21540&k=2b5943bdb898ccc9ab726953ec30dfa4&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165714by2k5d24lw2kr22y.jpg (2016-12-25 17:24, 91.99 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21541&k=829f342c3b3159d6db08293602bef8ad&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165717lecmxhjcpc6j1ec7.jpg (2016-12-25 17:24, 41.47 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21542&k=74c30bd7872edaf9f0cd66ee0e5e185a&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165724foomyj7rmmnmmjsi.jpg (2016-12-25 17:24, 203.03 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21543&k=5b5cad9824e589b5ef3ccce8377a3440&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165727ip0n5shkdk0oh3nu.jpg (2016-12-25 17:24, 56.82 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21544&k=a71d74a97f1b39305394c0f7fbb567f5&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 165802kgo5uozogpsj074j.jpg (2016-12-25 17:24, 18.04 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21545&k=a76cce3c9d64be79f78f9d1eb1e9fca4&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 210223re4u4z347j77e475.jpg (2016-12-25 17:24, 108.09 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21546&k=1d1f568d1f25534d2af2de975a9b9c48&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 210224amemdy12yooduy2x.jpg (2016-12-25 17:25, 85.59 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21547&k=333f336fb4b121b524075a69270cf34a&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 210228hqr5yxz9nhnl9fu6.jpg (2016-12-25 17:25, 100.31 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21548&k=94f8bba9e8ad44fe1b1d1b4c1175f0a7&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 212115q2eqernkyy2nuu9y.jpg (2016-12-25 17:25, 208.84 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21549&k=3f79870fe81b5535327230832bb8666d&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 222453ee7xwz3f66tekg00.jpg (2016-12-25 17:25, 116.55 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21550&k=d8c25df63bf05447099be85b0b82e758&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 223208brzsg6hk3j73kkj3.jpg (2016-12-25 17:25, 38.6 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21551&k=690cd71f97069a142c56bfd63d776565&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 223208nx2xe8wr3jve3wlw.jpg (2016-12-25 17:25, 90.27 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21552&k=78bae86b60047e56246b684caf676bc9&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 232324r3q6sz4ggkxafxnm.jpg (2016-12-25 17:25, 33.72 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21553&k=414ba816e7c1aceac215b66050b5a989&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 232508x3h6h2dt4e4d6djc.jpg (2016-12-25 17:25, 78.6 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21554&k=3627e70b9288d777e123ad215210259f&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 232510w1xv5lqcccrhgv1a.jpg (2016-12-25 17:25, 39.98 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21555&k=ad9209d30219146374dd2571078dd55b&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 232527qjnwyoo8gnyzwq2g.jpg (2016-12-25 17:25, 73.69 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21556&k=339d0ad407f04d74f00e8ee97220218c&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: 232529gzz78utv6rr67ucu.jpg (2016-12-25 17:25, 90.3 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21557&k=3749511ad714d1a8871c940b72b63c84&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: BM}ZOOCN9N})KU~6RJP}7AY.png (2016-12-25 17:25, 316.13 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21558&k=e62788e44df0e4c5d74db975df72f0a6&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: R[BW}D{)3T{76@]@0%{ES1B.png (2016-12-25 17:25, 239.76 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21560&k=f5ff3cb189f0874d924fe762d8bc3c5c&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: V5X4K0LWR(9USG{)YL`4]FE.png (2016-12-25 17:25, 307.58 KB) / 下载次数 0
http://419sh.net/attachment.php?aid=21561&k=82316b94114f622623e8e298531c0afb&t=1487554855&sid=L9tujL图片附件: QQ图片20170215222701.jpg (5 天前 22:35, 32.38 KB) / 下载次数 1
http://419sh.net/attachment.php?aid=23691&k=6df860ccd67910ec0affca8ca1ffcc58&t=1487554855&sid=L9tujL


作者: hnrsy    时间: 2017-1-3 11:24

挺好的啊,还不错哦,值得下次去
作者: chinario    时间: 2017-1-6 19:28

回帖是种美德
作者: zyszys    时间: 2017-1-22 20:13

谢谢分享拿分走人
作者: 阿健健哥    时间: 2017-1-26 00:16

A
挺好的啊,还不错哦,值得下次去
作者: 小雨贝贝    时间: 4 天前 09:11

看起来不错的会所
欢迎光临 上海419 (http://419sh.net/) Powered by Discuz! 7.2